ATS-C120

Zařízení ATS-C120 je určeno pro měření a regulaci spotřeby energie - nejčastěji elektrické, ale také spotřeby plynu, tepla či jiných médií.

Kromě regulace centrální (případně i dílčí) spotřeby je zářízení ATS-C120 určeno pro současné monitorování průvěhu spotřeby dalších (podružných) měření. Všechny vstupy měření jsou impulsní - připojují se na příslušné převodníky - elektroměry, plynoměry, apod. s impulsním výstupem.

Regulace pracuje na principu odpínání vybraných spotřebičů na dobu nezbytně nutnou pro udržení aktuální odběrové křivky ve vymezeném intervalu s cílem maximálního využití přiděleného limitu výkonu (rezervovaná kapacita) resp. odběru za definovaný interval (čtvrthodina, hodina, den).

 

Regulátor ATS-C 120  je schopen po nastavení pracovat nezávisle bez nutnosti obsluhy. Plné využití všech jeho funkcí (vizualizace a archivace dat, dálkové nastavení, zobrazení aktuálního stavu regulace) lze však dosáhnout prostřednictvím počítače a programu Max Communicator.

 

pdf ATS-C120.pdf (2.1MB)

ATS-mikro

Zařízení ATS-mikro je určeno pro měření a regulaci spotřeby elektrické energie, ale také spotřeby plynu, tepla či jiných médií.

Základní interval regulace je 1/2 hodina, dále pak hodina nebo 24 hodin (pro plyn).

Tento rozměrově malý a kompaktní (vše v jednom modulu), ale výkonný přístroj najde uplatnění především v malých a středních provozech, kde není zapotřebí monitorovat další měření a pro regulaci postačí čtyři regulační stupně. Ve větších provozech lze přístrojem regulovat spotřebu dílčích odběrů (např. nájemce, apod.)

Vstupy měření jsou digitální (celkem 3+1) - připojují se na elektroměry s impulsním výstupem. Vstupy jsou tzv. aktivní - připojují se k impulsnímu vysílači s bezpotenciálovým kontaktem nebo tranzistorem s otevřeným kolektorem.

Regulační výstupy (celkem 4) jsou realizovány bezpotenciálovými kontakty relé. Provozní stav může být uživatelsky nastaven: kontakt sepnut / rozepnut.

 

  • Synchronizaci zajišťuje signál elektroměru nebo interní zdroj reálného času
  • Základní měřící a regulační časovou jednotkou je "čtvrthodina"
  • Regulovat lze však i v delších intervalech - hodinový a denní regulační interval. Regulátor využívá velmi flexibilního kombinovaného kompenzačního + predikčního algoritmu. Nastavení lze snadno přizpůsobit konkrétním potřebám technologie provozu. Ve většině případů lze ponechat implicitní nastavení a pouze změnit požadované maximum výkonu / odběru a nastavit konstanty elektroměru.
  • Přístroj je vybaven sériovou linkou pro připojení k počítači. Počítačový program Max Communicator umožňuje nastavovat parametry regulace, zobrazovat aktuální stavy, a slouží také k archivaci a zpracování energetických diagramů (ATS-micro-S).
  • Prohlížení a nastavení údajů je možné přímo na přístroji (chráněno PIN). Pro zobrazení je použít dvouřádkový podsvětlený displej a ovládání tlačítková membránová klávesnice.

 

 pdf ATS-micro.pdf (1.3MB)

Kamenná prodejna

MONT-EL

Elektra

Elektroinstalacni material

www.elektra.mont-el.cz
Romana Havelky 7-9
586 01 Jihlava
vedle supermarketu OBI

mobil:

+420 734 650 338
+420 603 805 568
tel.: +420 567 308 063
email: prodejna@mont-el.cz
Prodejna