Systém UMPI 83

Technologie přenosu povelů po síti

  • pracuje na principu vysílání kódovaných impulsů po dvou vodičích
  • možnost využítí stávajících vodičů sítě pro rozvod elektrické energie
  • komunikace po sítích 240 V, 50- 60 Hz, nebo síť 12 V, popřípadě 24 i 48V AC/DC 
  • použitím stávajícího el. rozvodu se tak vyhnete instalaci nového vedení.

 

Veškerá zařízení UMPI využívají techniku přenosu typu ASN s nosnou frekvencí 112 kHz,na kterou je namodulován digitální kód.. Tento princip přenosu umožňuje použití pouze jednoho kmitočtu, přičemž změny amplitudy, nebo útlum signálu způsobené samotným vedením nepředstavují pro přenos informací žádnou překážku. Spolehlivost přenosu informace je zajištěna opakovaným vysíláním. Každý vysílač vysílá po aktivaci 20 stejných slov se zakódovanou informací. Přijímací jednotka je aktivována teprve po přijetí alespoň 3 totožných po sobě jdoucích slov. Tento způsob přenosu informace zaručuje, že systém UMPI nereaguje na tzv. falešné signály, které by mohly být způsobené rušením v síti, přičemž systém zaručuje kvalitní přenos informace po vedení do vzdálenosti nejméně 1000 m..


Před montáží je třeba provést předběžné měření sítě, která bude použita pro přenos signálu, za účelem zjištění případného rušení!

 

Kamenná prodejna

MONT-EL

Elektra

Elektroinstalacni material

www.elektra.mont-el.cz
Romana Havelky 7-9
586 01 Jihlava
vedle supermarketu OBI

mobil:

+420 603 805 568
+420 602 725 039
tel.: +420 567 308 063
email: prodejna@mont-el.cz
Prodejna