Regulace 1/4 hod maxima

 

Elektrické, popř. plynové maximum jsou součástí fakturace a jejich hodnoty podstatně ovlivňují platby za spotřebovanou energii!!! 

 

ZAKLÁDÁME SI NA OVĚŘENÉ KVALITĚ VÝROBKŮ!

Již více jak 15 let spolupracujeme s firmou PK-ELSYS!


PROČ REGULOVAT MAXIMUM?

 • velikost dosahovaného maxima je značně proměnlivá (nerovnoměrností výroby nebo náhodnými souběhy několika spotřebičů).
 • z důvodu zrovnoměrnění odběru el. energie
 • u elektrické energie je doba měření rozdělena do patnáctiminutových intervalů.
 • plynu je interval 24 hodin.
 • odebraný výkon plynu se uvádí v m3
 • odebraný el. výkon je v praxi uváděn v jednotkách kilowatt
 • ve skutečnosti je to výkon odebraný za patnáct minut, takže fyzikálně by se dal vyjádřit jako kilowatt / čtvrthodina, tzn. výkon v kilowattech odebraný za 15 minut

KDY A JAK REGULOVAT?

 • odpínat některé spotřebiče v průběhu kritického intervalu (15min., 24hod.)
 • vyhodnocovat výkon vhodným regulátorem (takovým, který dokáže vyhodnotit průběh každé čtvrthodiny a rozhodnout, zda vypínat či ne)
 • v určeném pořadí vypínat vytipované spotřebiče


APROXIMAČNÍ REŽIM.
Regulátor porovnává skutečný průběh odběru s předem nastaveným trendem a zasahuje pouze v případě jeho překračování.


ZVOLÍME SPRÁVNOU KONFIGURACI PRO VÁŠ PROVOZ!

Používáme regulátory řady ATS-C od ryze českého výrobce s dlouholetou tradicí a zkušenostmi v oblasti regulací a měření.

 

Tyto regulátory se liší provedením, počtem vypínacích hladin a počtem vstupů.

 • základní řídící a regulační jednotkou je ATS-micro, který může regulovat maximum až ve čtyřech stupních
 • pro potřeby monitorování odběru s nízkými nároky na regulaci je modul MM-116 ( 1-16 podružných vstupů, 1 regulační výstup)
 • top řídícími jednotkami jsou regulátory ATS-C 120, které mohou regulovat v 8 - 32 stupních a mají až 30 vstupů
 • přídavnými řídícími jednotkami lze u systémů ATS-C 120 rozšířit počet vstupů až na 120! 
 • pro měření výkonu a časovou synchronizaci využívají regulátory impulsy (SO)
 • SO snímány z daného imupslního měřidla, a nebo přes optoelektrický oddělovač přímo z elektroměru dodavatele elektrické energie


DÁLKOVÝ PŘÍSTUP

 • zlepšení uživatelského komfortu při nastavování a správě
 • komunikace po ETHERNET síti nebo výstupem pro sériovou linku RS 232
 • MaxCommunicator 9 v ceně řídící jednotky!!!


PŘENOS IMPULSŮ

Důležitým faktorem pro montáž je volba vhodného přenosu povelů! 
Mimo tradiční kabelování, které však v mnoha případech nelze provést, používá naše firma pro přenos povelů několik systémů. 

 • Systémy EthernetCommunicator přenášejí impulsy po datové síti. 
 • Systém UMPI pracuje na principu přiložené frekvence po stávajícím silovém vedení.
 • Systém KLUGER a RDM přenáší povely radiovými vlnami na frekvenci 433 MHz.

 

Na Vaší žádost provedeme zdarma prohlídku Vašeho odběru na jejímž základě vypracujeme návrh technického řešení a kalkulaci ceny.

Kamenná prodejna

MONT-EL

Elektra

Elektroinstalacni material

www.elektra.mont-el.cz
Romana Havelky 7-9
586 01 Jihlava
vedle supermarketu OBI

mobil:

+420 734 650 338
+420 603 805 568
tel.: +420 567 308 063
email: prodejna@mont-el.cz
Prodejna