Elektroměr EME 103

Nepřímý třífázový elektroměr s velkým dynamickým rozsahem a impulsním výstupem.

Elektroměr EME 103 je jednotarifní statický elektroměr pro nepřímé měření činné energie ve třídě přesnosti 2 s elektromechanickým počitadlem práce a galvanicky odděleným impulsním výstupem.

Elektroměr měří energii nezávisle na směru procházejícího proudu či sledu fází a vystačí s napájením z jedné libovolné fáze (např. při výpadku). Opačný směr průchodu proudu nebo prohozený sled fází je však indikován pomocí barevných signálek v levé horní části přístroje (pod děrovaným krytem svorkovnice).

Technické údaje: 

Napěťový rozsah: 3 x 230/400 V AC
Proudový rozsah: X / 5 A AC
Dynamický rozsah: 1 : 1000
Kmitočet: 50 Hz
Konstanta elektroměru: 9600 imp./kWh

Elektroměr EME 203

Technické údaje: 

Napěťový rozsah: 3 x 230/400 V AC
Proudový rozsah: X / 5 A AC
Dynamický rozsah: 1 : 1000
Kmitočet: 50 Hz
Konstanta elektroměru: 500, 5000, 50000 imp./kWh

Čtyřkvadrantní nepřímý třífázový elektroměr s velkým dynamickým rozsahem.

 

Elektroměr EME 203 je jednotarifní statický elektroměr pro nepřímé měření činné a jalové energie ve třídě přesnosti 2 s elektromechanickým počitadlem práce (pouze pro činný odběr) a galvanicky oddělenými výstupy.

 

Elektroměr měří energii ve čtyřech kvadrantech. Tzn., že rozlišuje odběr a dodávku činné a jalové energie. K dispozici jsou čtyři impulsní výstupy: činný odběr/dodávka, jalový odběr/dodávka. Váha výstupního impulsu je uživatelsky nastavitelná od 500 do 50000 impulsů / kWh (kVArh).

 

Elektroměr může pracovat i jako jednofázové napájení z libovolné měřené fáze. Přítomnost fázového napětí je signalizována třemi zelenými kontrolkami (pod děrovaným krytem svorkovnice vlevo nahoře). Činná dodávka resp. prohození sekundárních vývodů měničů proudu je signalizováno žlutými kontrolkami.

 

Elektroměr EME 303

Technické údaje: 

Napěťový rozsah: 3 x 230/400 V AC
Proudový rozsah: X / 5 A AC
Dynamický rozsah: 1 : 1000
Kmitočet: 50 Hz
Konstanta elektroměru: 9600 imp./kWh

Čtyřkvadrantní tarifní elektroměr třífázový nepřímý pro měření odběru/dodávky činné a jalové energie s velkým dynamickým rozsahem a integrovaným regulátorem proudu.

Elektroměr EME 303 je určen především pro podružná měření v průmyslových objektech nebo domovních instalacích, kde je zapotřebí měřit dílčí spotřeby resp. dodávky elektrické energie do sítě včetně měření jalového s možností připojení na nadřízený systém pro centrální měření popř. regulaci spotřeby energie.

Charakteristika

Elektroměr EME 303 je 4-tarifní statický elektroměr pro nepřímé (resp. polopřímé) měření činné a jalové energie ve třídě přesnosti 2 s podsvětleným LCD displejem a galvanicky oddělenými impulsními výstupy. Elektroměr měří energii ve čtyřech kvadrantech – tzn., že rozlišuje odběr a dodávku činné a jalové energie. Dále elektroměr měří a zobrazuje napětí (V) a proudy (A) každé fáze zvlášť, okamžitý a průměrný účiník, celkový okamžitý příkon (kVA), výkon (kW) a jalový výkon (kVAr) a také frekvenci sítě (Hz).

Elektroměr má celkem 8 výstupů, z toho čtyři impulsní: činný odběr (A+), činná dodávka (A-), jalový odběr (R+) a jalová dodávka (R-) a zbývající 4 pro regulaci resp. hladinovou signalizaci průchozího proudu.  

 

 

Kamenná prodejna

MONT-EL

Elektra

Elektroinstalacni material

www.elektra.mont-el.cz
Romana Havelky 7-9
586 01 Jihlava
vedle supermarketu OBI

mobil:

+420 734 650 338
+420 603 805 568
tel.: +420 567 308 063
email: prodejna@mont-el.cz
Prodejna