Analýza sítě NN

Měření provádíme měřícími přístorji CHAUVIN ARNOUX PEL103 a měřícím systémem SIMON s elektroměry EME303

 

Energetická analýza

 • napětí, proud, cos fí, kmitočet, fázový posun jednotlivých fází i třífázově
 • okamžitý, průměrný a maximální činný, zdánlivý i jalový výkon jedno i třífázově
 • procentuální zkreslení jednotlivých fází i celkově
 • činnou i jalovou spotřebu, průměrné hodnoty tg fí, cos fí fází jednotlivě i celkově

Dále zaznamenává krátkodobé výpadky sítě (OZ) i výpadky delšího trvání a to vše se záznamem přesného času měřeného děje.

Analýza vyšších harmonických složek
Měření harmonických složek až do 25 harmonické metodou FURIEROVY TRANSFORMACE .
V závislosti na čase měří následující veličiny:

 • nosnou frekvenci / 50 Hz či 60 Hz /
 • skutečné efektivní napětí a proud každé fáze
 • činný, jalový a zdánlivý výkon jednotlivých fází
 • účiník cos fí
 • celkové zkreslení napětí / DV % / jednotlivých fází
 • celkové zkreslení proudu / DA % / jednotlivých fází

Pro každou harmonickou napětí a proudu měří přístroj řád, amplitudu a cos phi.

Vyhodnocovací protokol
Výsledkem energetické a harmonické analýzy je vyhodnocovací protokol, který obsahuje technické údaje o měřícím systému a měřící metodě, u vybraných měřených veličin číselné i grafické znázornění. Závěr protokolu obsahuje případný návrh na technické řešení zjištěných skutečností.


 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

 • Správa veřejného osvětlení obcí
 • Nasvěcování sakrálních staveb

   

Kamenná prodejna

MONT-EL

Elektra

Elektroinstalacni material

www.elektra.mont-el.cz
Romana Havelky 7-9
586 01 Jihlava
vedle supermarketu OBI

mobil:

+420 734 650 338
+420 603 805 568
tel.: +420 567 308 063
email: prodejna@mont-el.cz
Prodejna