Analýza sítě NN

Mikroprocesorem řízený přístroj určený k měření až 81 elektrických parametrů v sítích NN s velikou přesností.

Přístroj je možno změnit na analyzátor harmonických složek vložením externího modulu " BLACK BOX ".
Ve spolupráci s PC a pomocí standartních programů je možno měřená data zpracovávat v profesionální protokoly.


Energetická analýza

  • napětí, proud, cos fí, kmitočet, fázový posun jednotlivých fází i třífázově
  • okamžitý, průměrný a maximální činný, zdánlivý i jalový výkon jedno i třífázově
  • procentuální zkreslení jednotlivých fází i celkově
  • činnou i jalovou spotřebu, průměrné hodnoty tg fí, cos fí fází jednotlivě i celkově

Dále zaznamenává krátkodobé výpadky sítě i výpadky delšího trvání a to vše se záznamem přesného času měřeného děje.

Analýza vyšších harmonických složek
Vložením druhého externího modulu " BLACK BOX " se VIP MK 3 změní na analyzátor harmonických složek, jež měří harmonické složky až do 25 harmonické metodou FURIEROVY TRANSFORMACE .
V závislosti na čase měří následující veličiny:

  • nosnou frekvenci / 50 Hz či 60 Hz /
  • skutečné efektivní napětí a proud každé fáze
  • činný, jalový a zdánlivý výkon jednotlivých fází
  • účiník cos fí
  • celkové zkreslení napětí / DV % / jednotlivých fází
  • celkové zkreslení proudu / DA % / jednotlivých fází

Pro každou harmonickou napětí a proudu měří přístroj řád, amplitudu a cos phi.

Vyhodnocovací protokol
Výsledkem energetické a harmonické analýzy je vyhodnocovací protokol, který obsahuje technické údaje o VIP MK 3 a měřící metodě, u vybraných měřených veličin číselné i grafické znázornění. Závěr protokolu obsahuje případný návrh na technické řešení zjištěných skutečností.

Kamenná prodejna

MONT-EL

Elektra

Elektroinstalacni material

www.elektra.mont-el.cz
Romana Havelky 7-9
586 01 Jihlava
vedle supermarketu OBI

mobil:

+420 603 805 568
+420 602 725 039
tel.: +420 567 308 063
email: prodejna@mont-el.cz
Prodejna