Regulátor JANITZ Prophi

Jeho nadstandardem je možnost měření a zobrazování následujících elektrických veličin:

 - sdružené napětí L2-L3
 - proud ve fázi L1
 - kmitočet
 - součtovou činnou energii (spotřeba / dodávka)
 - součtovou jalovou energii (induktivní / kapacitní)
 - liché harmonické proudu (1.-19.) v %
 - liché harmonické napětí (1.-19.) v %

 

Regulátor JANITZ Prophi v současné době splňuje náročné podmínky dodavatelů el. energie na kompenzaci el. odběrů.

 

Regulátor jalového el. výkonu JANITZ Prophi, spolu s externími kondenzátorovými bateriemi, slouží pro stupňovité řízení účiníku v NN sítích 50/60 Hz. Podle typu regulátorů JANITZ Prophi / 6-ti stupňový nebo 12-ti stupňový / je možno provádět přímé řízení účiníku v sítích se stykači nebo polovodičovými spínači.

 

Obsah harmonických je vztažen ke jmenovitému napětí nebo jmenovitému proudu. Připojení je prováděno na zadní straně, přes pružinové silové koncové svorky, které jsou chráněny proti nebezpečnému dotyku. Měřící a pomocná napětí jsou odebírána z měřeného napětí. Měřené napětí musí být přivedeno do regulátoru přes oddělovací místo (odpínač či vypínač) a nadproudovou ochranu (10 A). Měření proudu se provádí přes měřící transformátory proudu X/5A nebo X/1A, zapojené do jednoho fázového vodiče.

 

Popis funkce:

Měření je určeno pro 3-fázové systémy s/bez nulového vodiče, pro sítě s kmitočtem 50 Hz nebo 60 Hz. Elektronický měřicí systém zaznamenává digitalizuje efektivní hodnoty napětí mezi fázemi L2 a L3, a proudu ve fázi L1. Během jediné sekundy je provedeno několik vzorků měřené hodnoty. Z těchto hodnot vypočte mikroprocesor fázový posuv mezi proudem a napětím. Pokud se fázový posuv a velikost jalového výkonu odlišují od předem nastavené hodnoty, připíná nebo odpojuje regulátor jalového výkonu JANITZ Prophi kondenzátorové stupně pomocí reléových spínačů nebo optických spínacích prvků.

Poněvadž proud je měřen pouze v jednom fázovém vodiči a sdružené napětí mezi dvěma fázovými vodiči, platí naměřené hodnoty pouze pro případ rovnoměrně zatížené (vyvážené) sítě. Navíc je regulátor vybaven alarmovým výstupem, ke kterému lze přiřadit různé jevy prostřednictvým logických jevů OR. Ke každému alarmovému jevu je přiřazeno číslo alarmu, jeho prodleva a trvání.

 

Zálohování dat:

Zálohování dat je provedeno v beznapěťové paměti EEPROM. Do paměti jsou ukládány vrcholové / špičkové / hodnoty, minimální hodnoty, naprogramované údaje, údaje o okamžiku výpadku měřeného a pomocného napětí. 

Kamenná prodejna

MONT-EL

Elektra

Elektroinstalacni material

www.elektra.mont-el.cz
Romana Havelky 7-9
586 01 Jihlava
vedle supermarketu OBI

mobil:

+420 734 650 338
+420 603 805 568
tel.: +420 567 308 063
email: prodejna@mont-el.cz
Prodejna